Όμιλος Ιππικής Αντοχής Βορείου Ελλάδος (Ο.Ι.Α.Β.Ε.)

Θεσσαλονίκη

Γραφεία: Αβδελά 3, 546 35 Θεσ/νικη