Σύνδεσμος Φιλίππων Β. Ελλάδος (Σ.Φ.Β.Ε)

Λαγκαδάς

Γραφεία: Κ. Κλέπικου 1, 572 00 Περιβολάκι Λαγκαδά