Ιππικό Κέντρο Μακεδονίας (Ι.ΚΕ.Μ)

Πυλαία, Θεσσαλονίκη

Εγκαταστάσεις: Α’ Πάροδος Μ. Αντύπα 4 – Πυλαία, 55134 Θεσ/νικη