Ιππικός Όμιλος Βορείου Ελλάδος (Ι.Ο.Β.Ε)

Μίκρα, Θεσσαλονίκη

Εγκαταστάσεις.: Μίκρα Θεσσαλονίκης