Αθλητικός Ιππικός Όμιλος Ν. Ραιδεστού (Α.Ι.Ο.Ν.Ρ.)

Θεσσαλονίκη

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ
Σπετσών 3, 54 646 Θεσ/νικη