Πανελλήνιος Ιππικός Όμιλος (Π.Ι.Ο.)

(Μαρκόπουλο)

Προφήτη Ηλία 15, 17110 – Ν. Σμύρνη
ΤΗΛ./FAX: 210 6625690 Εγκαταστάσεις: 26 χλμ Λεωφ. Παιανίας – Μαρκοπούλου