ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ (Ε.Ο.ΙΠ)

Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας,
Μαρκόπουλο Μεσογαίας 190 03 Αττική
ΤΗΛ. 22990 49350, 22990 49351, 22990 49352, FAX: 22990 49617
Γραφείο τύπου: 22990 49631
www.equestrian.org.gr
e-mail:
eoi@ath.forthnet.gr
press@equestrian.org.gr