Αθλητικός Ιππικός Όμιλος Βάρης (Α.Ι.Ο.ΒΑΡ.)

(Βάρη)

Αθηνάς 25, 19400, Κίτσι Κορωπίου
ΤΗΛ: 210 8974491 FAX: 210 8974497
e-mail : ridingclubvaris@yahoo.gr