ΙΠΠΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΑΛΗΣ

(Άνοιξη)

Ηρακλείου 6, Άνοιξη Τηλέφωνο: 6978311966